Privacy

Het online privacybeleid van B & Bernard

In verband met het in werking treden van de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, hebben wij voor u deze Online Privacyverklaring opgesteld.

Wij noteren uitsluitend de volgende gegevens van onze gasten: Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens hebben wij nodig om tot een overeenkomst met de gast te komen (gerechtvaardigd belang). Wij sturen de gast een bevestiging van de gemaakte reservering toe. Per post of per e-mail. Tevens hebben wij telefoonnummers nodig om in contact met de gast te treden als er vragen zijn. Overige gegevens hebben wij niet nodig en zullen derhalve niet worden gevraagd en worden vastgelegd.

Het opslaan van deze gegevens zal alleen gebeuren van gasten die een boeking hebben gemaakt in onze vakantiewoning. De bewaartermijn voor deze gegevens is 7 jaar. Vanwege eventuele controles van de belastingdienst op de toeristenbelasting, is het verplicht deze gegevens 7 jaar te bewaren. Daarna zullen wij gegevens verwijderen (tenzij in de tussentijd een nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen).

De persoonsgegevens van onze gasten worden op de volgende manieren beveiligd:

  • Op de computer middels een loginnaam en wachtwoord
  • Antivirusscanner ESET NOD32

Onze gasten hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

  • Het recht om persoonsgegevens over te dragen
  • Het recht om "vergeten" te worden
  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Het recht om minder gegevens te laten verwerken (indien mogelijk voor het tot stand laten komen van de overeenkomst)
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  • Het recht van de gast om de gegeven toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens altijd in te kunnen trekken.
  • De gast kan altijd een klacht indienen bij de relevante privacy-toezichthouder

De gast is niet verplicht zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om een overeenkomst tot stand te brengen en zal er geen boeking plaatsvinden.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Klaar om te boeken?

Is de woning nog vrij wanneer je wenst te komen? Vraag dan meteen een reservering aan.
Of heb je toch nog wat vragen? Geen enkel probleem! Die kun je ook gewoon stellen.
Wat moet je daarvoor doen?

Neem contact op